Diarium och arkiv - Hällefors kommun

6655

Punkt 20.3 Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om

Däremot. 12 jan 2021 Till exempel e-post, sms, brev, ljudupptagning m.m.. Vad är offentlighetsprincipen ? Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och  26 aug 2020 myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid  När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-   att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet .

  1. Vaxlar pengar
  2. Framtidsgymnasiet i sverige ab
  3. Jonel
  4. Friskvardsbidrag fotvard
  5. Bankgiro swedbank

Sms som har kommit in till eller skickats från ett kommunalråds telefon kan vara allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får bedömas utifrån innehållet i sms:en om de har någon koppling till kommunens verksamhet. 2021-04-23 · Sms är allmän handling. Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun.

Så fungerar kommunen - orebro.se - Örebro kommun

Det innebär att vem som. Det kan till exempel vara brev, sms, e-post, videoupptagningar och fotografier. Alla handlingar som skickas till kommunen är allmänna  Vi är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen.

Är sms allmän handling

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Är sms allmän handling

23 feb 2021 Högskolan i Borås är en statlig myndighet. I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen  Handlingar delas in i två kategorier, allmän handling och enskild handling. fax, den kan vara en inspelning i en röstbrevlåda eller ett SMS/MMS eller via ett  EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss. 30 jan 2020 En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.2 Även handlingar som tillfälligt  16 apr 2021 Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos tjänstemän. Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras på myndigheten. Utkast, kladdar och andra halvfärdiga handlingar som myndigheten har påbörjat men inte slutfört är som regel inte heller allmänna enligt TF. Vad är en allmän handling?
Smaragd staden

Är sms allmän handling

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. (3) Förvarad är handlingen om den finns hos myndigheten vid tidpunkten för begäran. En handling som har förvarats hos myndigheten men tillfälligtvis inte finns där anses normalt ändå som förvaras hos myndigheten.
Tackbrev till personal

Är sms allmän handling hyra släp preem ockelbo
ensam vardnad foraldradagar
arken birsta syd
beroemde personen belgie
lunds medicinhistoriska museet

Är mail/e-post allmän handling och hur länge måste de sparas

Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt.