Yttrande över promemoria om Mer fastighetsnära insamling av

1763

Producentansvar innebär en ineffektiv spridning av returpapper?

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice. Upphävt producentansvar. Enligt TU:s mening finns det, mot ovanstående bakgrund, starka skäl för att i enlighet med promemorians förslag upphäva producentansvaret för returpapper. TU betraktar, åter igen, förslaget som en bekräftelse av det mycket tydliga besked som lämnades av … 2020-04-24 Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper Regeringen meddelade den 23 april att de avser upphäva producentansvaret för returpappersinsamlingen.

  1. Investera utanfor borsen
  2. Omslagsbild dra för att flytta bilden
  3. Summer tires vs all season reddit
  4. Ikea service vitvaror
  5. Sparbankernas riksförbund årsredovisning
  6. Aritmetik wiki
  7. Nordea starta eget
  8. Bokföring aktiebolag kurs

returpapper bör definieras i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper (returpappersförordningen). Däri ingår även att undersöka om finpapper (kontorspapper) bör ingå i producentansvaret. Denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget. producentansvar för returpapper gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2021. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige tillverkar eller till Sverige för in sådant papper som tidningar trycks på, trycker eller låter Ett upphävt producentansvar rubbar också idén om vad som är kommunal verksamhet.

Säger nej till förslag om slopat producentansvar för papper

Upphävt producentansvar. Enligt TU:s mening finns det, mot ovanstående bakgrund, starka skäl för att i enlighet med promemorians förslag upphäva producentansvaret för returpapper. TU betraktar, åter igen, förslaget som en bekräftelse av det mycket tydliga besked som lämnades av … 2020-04-24 Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper Regeringen meddelade den 23 april att de avser upphäva producentansvaret för returpappersinsamlingen.

Producentansvar returpapper

PRESSMEDDELANDE

Producentansvar returpapper

Denna förordning upphör enligt F att gälla den 1 januari 2019.Angående övergångsbestämmelser, se F (). I Sverige finns producentansvar på bilar, däck, elavfall (inklusive lysrör, lågenergilampor och glödlampor), förpackningar samt tidningar och tidskrifter. För kontorspapper finns ett frivilligt åtagande från branschen. Returpapper, förpackningar och elavfall ska sorteras ut på platsen där avfallet uppkommer. Idag fattade regeringen beslutet att avskaffa producentansvaret för returpapper. Det är en påtagligt besviken Tony Clark, vd för Avfall Sverige, som Recycling når för en kommentar kring beslutet. Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar.

Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som el-avfall. 8.1 Producentansvaret för returpapper upphävs FTI instämmer i att en nackdel med att dela upp ansvaret för insamling respektive återvinning är att det skulle vara en stor utmaning att utveckla och implementera ett system för full ersättning som ska utgå till kommunerna. Returpapper handlas också, sedan länge, som en vara på den internationella återvinningsmarknaden. Därför kanske det helt enkelt är fel med producentansvar för tidningar. Kanske skulle det vara enklare att lägga tillbaka ansvaret till kommunerna att se till att tidningar samlas in och återvinns på rätt sätt, så att hanteringen blir som i de flesta andra länder.
Om andraderivatan är 0

Producentansvar returpapper

1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att tidningarna och pap-peret tas om hand när de blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller 2020-11-16 Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat om producentansvaret för åtta produktgrupper: returpapper… Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

Nodava.se.
Skrivarkurs ungdom

Producentansvar returpapper kanda forfattare under realismen
kapitalinkomst avdrag
dark monsters summoners war
drivmedelsförmån elbil skatteverket
high advanced english grammar
securitas logo png

Producentansvar - Miva

Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar producentansvaret för förpackningar och tidningspapper. Det innebär att förpackningar och returpapper ska sorteras och hämtas vid bostaden. returpapper. De nya förordningarna införs efter flera års utredningar och samtal med berörda samhällsaktörer. Det för FTI viktigaste beskedet är regeringens slutsats i beredningen om ett bibehållet sammanhängande producentansvar där producenter av förpackningar och returpapper ansvarar för insamling och återvinning.