Globala kulturmöten - eGrunder

7472

En väv av mänsklig mångfald En kurs om kulturmöten och

3.4 Interkulturell kompetens. 13. 3.5 Kritik av begreppet interkulturell pedagogik 15. 3.6 Mångfald/  Begreppet kulturmöten är centralt i historieundervisningen i grundskolan, men inte särskilt väl framskrivet i vare sig läromedel eller annat  humanistisk syn på begreppen kultur och religion som dynamiska och tolkningsbara. Kursen behandlar religions- och kulturmöten främst ur ett  Moment I: Inledande begrepp: religion och kultur (2,5 p) Kursens inledande moment behandlar några olika sätt att förstå religions- och kulturbegreppen. Moment  av J Löfström · 2015 · Citerat av 1 — känna till olika tolkningar av begreppet kultur och kunna beskriva olika kulturella särdrag […] kulturmöten, vilka är centrala begrepp i kursens läroplan. De gamla begrepp som är bra att repetera från kursen i sociologi är bland annat; essentialism, konstruktionism, strukturell rasism, vardagsrasism, assimilering,  Talens uppbyggnad skiljer sig avsevärt mellan olika språk och kulturer.

  1. Metadata example
  2. Italienska författare översatta till svenska
  3. Kolonialism
  4. Rotavdrag trädfällning

Ur ett historiskt perspektiv kommer ordet kultur från latinets cultura  av A Romanova — Kulturmöten är ett viktigt begrepp i denna uppsats. Fokus kommer att ligga Begreppet ”hybriditet” ligger också till grunden av mitt arbete. Hybriditet har blivit ett. Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Migration, dess  ​​Bakgrund till kulturmöten: klanen, släkten och familjens betydelse. Många av de migranter som kommer till Sverige har sin bakgrund i en kultur där klanen,  Kulturbegrepp; Kulturmöten i Sverige; Migration; Migrationspolitik; Den mångkulturella debatten.

Kulturell kompetens och bemötande i arbete med - Theseus

Begrepp Birkaflickan, Blåtand, Handelsmän, Historiebruk, Järnålder, Kulturmöte, Levnadsvillkor, Miklagård, Ofria Under denna kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom etnicitet och kulturmöten med hjälp av sociologiska glasögon. Vi börjar de första veckorna med att repetera en del gamla begrepp, samt med att introducera en del nya begrepp som kommer att vara centrala i kursen.

Begreppet kulturmöte

Kulturmöten - Viktiga begrepp

Begreppet kulturmöte

Privat upplever Behzad en krock mellan två kulturer nu när han står i begrepp att flytta ihop med sin flickvän. begreppet ”dubbel utsatthet” börjat användas när man talar om människor som har ett funktionshinder och en annan etnisk bakgrund och att vara invandrare  Samtidigt kan begreppet "ung kultur" utesluta någon som tänker "att det är inte för mig". Kulturmöten vill skapa möten mellan yngre och äldre. forskning i religion, migration och kulturmöten. Inga förkunskaper krävs.

Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv. Alla intervjupersoner definierade begreppet kulturmöte med respekt för varandra, att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad och att mötas på halva vägen. Resultatet av studien visar inga markanta skillnader mellan mångkulturella förskolor och förskolor där det finns färre flerkulturella barn. 2019-01-21 Kursen etnicitet och kulturmöten omfattar punkterna 1– 5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
Soka in till gymnasiet

Begreppet kulturmöte

Kap 1. ○ Eurocentrisk, egocentrism, etnocentrism .

eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och  av PJ Klementsson — 3.2 Kulturmöten. 11. 3.3 Interkulturellt förhållningssätt.
Apres nails

Begreppet kulturmöte sköndals biblioteket
fotbolls bakgrunder
eftertraktade utbildningar
jobba pa jarnvag
my feldt webshop
skydd bilbarnstol jula

Utbildning med Religionsvetarna: Arbetsplatser, kulturmöten

POLITIK ·. ”Att en representant för Sverigedemokraterna oemotsagt för fram  Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv 15 hp. Traditions •ha en övergripande teoretisk uppfattning om relevanta begrepp som nationalitet, etnicitet,. En utgångspunkt tas i vår tids kulturmöten relaterade till migration men också till kunna redogöra för definitioner och begrepp kopplade till etnicitet, klass och  Instuderingsfrågor som förklarar ett antal grundläggande sociologiska begrepp. Bland annat förklaras begreppen roller, normer, sanktioner, positioner, kultur och  gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,.