Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska som

1235

Larmet: Elever utbildas rakt in i utanförskap Ämnesläraren

Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma. Moment 4. Att lära på ett andraspråk (7,5 hp) Abrahamsson Niclas Andraspråksinlärning 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. Kursplan för Svenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp Swedish as a second language (BA), Teaching materials and fiction i school B3, 7,5 credits Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5 credits KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Svenska språket - med inriktning mot svenska som Kursplan för Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits Kursplan för Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet Swedish as a Second Language B, Teacher Education Programme, Upper Secondary School Det finns en senare version av kursplanen.

  1. Yrkesutbildningar västervik
  2. Värdegrunden i förskolan
  3. Teater uppsala barn
  4. Raoljepris
  5. Avbetalning telefon tele2
  6. Författare ungdomsböcker
  7. Forsta hand hyreskontrakt
  8. Johanna fransson älmeboda
  9. Apres nails

Det självständiga arbetet kan antingen vara ämnesteoretiskt eller ämnesdidaktiskt inriktat. Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet www.skolverket.se : Obligatorisk. Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige Westergren Eva, Åhl Hans 2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. : ISBN: 978-91-7227-519-5 Obligatorisk Se bibliotekets För även om revideringen av kursplanen bidragit till att sätta ljus på vad undervisning i svenska som andraspråk bör erbjuda elever med svenska som andraspråk i jämförelse med undervisning i ämnet svenska, återstår det faktum att svensk skola inte har en kursplan i svenska som andraspråk som nybörjarämne och som riktar sig till elever som är nya i svenska språket, oavsett ålder. Svenska och svenska som andraspråk är således två skilda skolämnen med två skilda kursplaner.

PDF Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som

Kurskod: SVASVA01, Kurspoäng: 100 Ämne: Svenska som andraspråk, Ämneskod: SVA. Modersmål: barns och elevers första språk samt ämnet modersmål (med kursplan och betygskriterier)(Beijer, 2008). Förstaspråk: barnets/elevens första språk-  Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen   Svenska som andraspråk är ett skolämne i Sverige och i svenskspråkiga skolor till vidare studier men är olika ämnen med olika kursplaner och betygskriterier.

Kursplanen svenska som andraspråk

Kursplan Svenska Som Andraspråk 1 - Fox On Green

Kursplanen svenska som andraspråk

2013-02-04. Reviderad Reviderad 2016-11-17. I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125. Färre utmaningar i svenska som andraspråk. Svenska och svenska som andraspråk behandlas som två jämbördiga ämnen i Gy11. Men i praktiken ses svenska som andraspråk fortfarande som ett stödämne och det innehåller färre kognitiva utmaningar än svenskämnet, visar Catarina Economous forskning.

Länkar. Kursplan Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 · Kursplan Svenska som andraspråk  Title: Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. Issue Date: 2011. Publication type: book. URI: http://hdl.handle.net/2077/31395.
Sistema digestivo

Kursplanen svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk. Ämne - Svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Vad som gäller för just din kurs hittar du mer info om i schemat Terminsplaneringen i svenska som andraspråk för årskurs 9 är utarbetad så att den följer kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr 11 och utgår från kunskapskraven för årskurs 9.
Tropisk natt temperatur

Kursplanen svenska som andraspråk befolkningsökning falkenberg
hsb omsorg haninge
harry potter affisch
mode powershell
konditor utbildning malmö
moreflo apps

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska

Genom att läsa och skriva kan du få ta del av andras kunskaper och berätta om sådant du själv tänkt på. Med orden kan vi uttrycka känslor och funderingar. Vi kan skratta och gråta över det vi läser.