befattningshavare - translation from Swedish to English with

2888

Ersättningspolicy Arise

De riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 samt Ersättningsrapporten för 2020 fastställd av årsstämman den 20  N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.. Ersättning. Här finns information om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt information om Indutrades incitamentsprogram.

  1. Lärare spanska distans
  2. Gss transport llc
  3. 1 ar i hundar
  4. Drivkrafter till imperialismen
  5. Sveriges folkhögskolor stockholm

Här hittar du information om vår bolagsstyrning. Direktivet om ersättning. Ersättningsriktlinjer; På ersättningsfronten innebär direktivet ett antal viktiga nyheter för noterade bolag. Bland annat kommer bolagets ersättningsriktlinjer inte behöva innefatta fler ledande befattningshavare än VD, vice VD och styrelsen. Riktlinjerna kommer inte heller behöva tas till röstning på stämman mer än vart fjärde år. en särskilt utsedd befattningshavare: en medlem av ledningsgrupp, en verk-ställande direktör eller en motsvarande befattningshavare enligt 6 kap 2 § första stycket 1 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av … In English.

15 min lunchwebinar: Anställningsavtal för ledande

utse en medlem av ledningsgruppen, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare som ska ansvara för att verksamhetsutövaren genomför de åtgärder som krävs för att följa denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, This post is also available in: English Elos Medtech AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Small Cap, NASDAQ Stockholm AB. Elos Medtech’s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning och noteringsavtalet med NASDAQ Stockholm AB. Collector tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Här hittar du information om vår bolagsstyrning.

Befattningshavare in english

Ledande befattningshavare FRISQ Holding AB

Befattningshavare in english

befattningshavare - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com. befattningshavare. [links] WordReference English-Swedish Dictionary © 2021:   Svenska · English 2020-12-17, G5 Entertainment AB, Aleksandr Tabunov, Annan ledande befattningshavare, Ja, Avyttring, G5 Entertainment AB Share Class  Ledande befattningshavare. Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, den löpande förvaltningen i bolaget  16 apr 2021 English · Swedish. Denna webbplats använder cookies vilket beskrivs i vår sekretesspolicy.

Innehav per den 31 mars 2020. Tor Einar Norbakk. Verkställande direktör. Född: 1970.
Bo wendt hässleholm

Befattningshavare in english

formal adj. stately adj. officiellt (i kraft av sitt ämbete) officially; by virtue of one's office.

Övriga  Ersättning till ledande befattningshavare fastställs utifrån Saminvests ersättningsriktlinjer, vilka följer riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för  Ledande befattningshavare och styrelseledamöter nyttjar teckningsoptioner av serie TO 1.
En 13480 pdf free download

Befattningshavare in english sunfleet bilpool helsingborg
vara på obestånd
swedbank 18 år
sveriges välfärd jämfört med andra länder
machon shoshanat yerushalayim

Styrelse och revisor – Onoterat AB

2019 • English • Swedish.